Lịch kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2022
30/05/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về dánh sách dự kiểm tra và lịch kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2022, cụ thể như sau:

Lịch kiểm tra Tin học tháng 6 năm 2022>> Danh sách chia phòng dự kiểm tra xem Tại đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top