Lịch nghỉ hè năm học 2019-2020
01/08/2020

Thực hiện Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2019–2020 của sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 10, 11 & 12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo lịch nghỉ hè năm học 2019–2020 như sau:

1. Đối tượng nghỉ hè: Sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 11, 12.

2. Thời gian nghỉ hè năm học 2019–2020: Từ ngày 31/07/2020 đến hết ngày 11/08/2020.

3. Thời gian bắt đầu Học kỳ 1 _ Năm học: 2020–2021: Ngày 12/08/2020 (Thứ 4).

4. Thời khóa biểu Học kỳ 1 công bố vào ngày 08/08/2020 trên website:

    www.cdmiennam.edu.vnhoặc Bảng thông báo tại Trường.

5. Thời gian đóng học phí Học kỳ 1 _ Năm học 2020–2021: Từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 10/09/2020 (Sinh viên xem chi tiết việc đóng học phí tại Thông báo số99/TB-CĐMN ngày 13/07/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam về việc đóng học phí HK1 _ Năm học 2020–2021 đối với sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 11 & 12).

6. Các phòng, khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập có trách nhiệm chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sinh viên nghỉ hè và kiểm tra, đôn đốc sinh viên trở lại học tập theo đúng tiến độ./.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top