Ngành quản trị du lịch và lữ hành học gì? Ra trường làm gì?
13/08/2016

Ngành Quản trị du lịch và lữ hành là gì?

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói, là ngành yêu cầu bạn có kỹ năng quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm điều phối công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế các tour du lịch, . . .

Ngành quản trị du lịch lữ hành học những gì?

Khi theo học ngành Quản trị du lịch và lữ hành, bạn được trang bị các kiến thức về Quản trị học, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tổng quan du lịch, Quản trị chất lượng dịch vụ, Marketing du lịch, Quản trị kinh doanh lữ hành, Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng, Quản trị lữ hành, Địa lý du lịch, Quản trị sự kiện, Hướng dẫn du lịch, PR và truyền thông cho sự kiện, . . .

quản trị du lịch và lữ hành 1

Hơn nữa bạn còn xây dựng được chiến lược Marketing du lịch và điều hành và thiết kế các tour du lịch trong nước và ngoài nước, . . .

Ngoài ra, Ngành Quản trị du lịch và lữ hành còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về kinh doanh lưu trú và các kỹ năng nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch Việt Nam và châu Âu, đồng thời rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Học ngành Quản trị du lịch và lữ hành bạn có thể làm những gì?

Với ngành Quản trị du lịch và lữ hành bạn có thể tự tin đảm nhận các ông việc như: Marketing chương trình du lịch, trợ lý điều hành tour, quản lý bộ phận nghiệp vụ, quản lý phòng điều hành, hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại bộ phận lưu trú, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị - điều hành - thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Hơn nữa, bạn cũng có thể làm việc tại các Sở, Ngành về Du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu sau khi học nâng cao.

Tốt nghiệp ngành Quản trị du lịch và lữ hành cơ hội việc làm như thế nào?

Trong những năm vừa qua, chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2001-2010, ngành Du lịch đã có nhiều tiến bộ và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Luật Du lịch năm 2005 khẳng định một bước tiến lớn về khuôn khổ pháp lý.

Cùng với sự ra đời của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là kim chỉ nam định hướng cho các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế - xã hội, trong đó ngành Du lịch là hạt nhân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Từ đó có thể thấy cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị du lịch và lữ hành là rất lớn.

Ban truyền thông CMN


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top