Thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2020 - 2021 cho các bạn Tân sinh viên
21/11/2020

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể các bạn tân sinh viên nhập học năm 2020 về thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2020 như sau (lưu ý các môn học sẽ tiếp tục được cập nhật lịch học trong trang cá nhân):

Lịch học mã lớp 13CDOT1 xem TẠI ĐÂY

Lịch học các mã lớp 13CDKT1; 13CDPL1; 13CDQC1; 13CDQL1; 13CDQT1; 13CDTC1; 13CDTK1; 13CDXD1; 13CDXN1 xem TẠI ĐÂY

Lịch học các mã lớp 13CDCT1; 13CDDD2; 13CDDL1; 13CDDS2; 13CDKS1; 13CDNH1; 13CDNT1 xem TẠI ĐÂY

* Lưu ý: Các bạn cần để ý tuần bắt đầu học, ngày bắt đầu học, tiết bắt đầu học và thời gian học các tiết.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top