Thời khóa biểu và danh sách chia lớp học ôn Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra
05/05/2021

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên đăng ký học ôn Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra về danh sách chia lớp và thời khóa biểu như sau:

Danh sách chia lớp Anh văn: Xem tại đây

Danh sách chia lớp Tin học: Xem tại đây

Thời khóa biểu ôn Anh văn - Tin học: Xem tại đây

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top