Thông báo mới

Về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên khóa 07(2014-2017) đã đăng ký online

17/09/2017
Phòng Đào tạo thông báo về việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của sinh viên khóa 07(2014-2017) đã đăng ký qua website,

Danh sách tốt nghiệp và DS môn nợ của SV khóa 05,06 nộp đơn xét tốt nghiệp, và SV thi tốt nghiệp tháng 8 đủ điều kiện tốt nghiệp

11/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo Danh sách tốt nghiệp và DS môn nợ của SV khóa 05,06 nộp đơn xét tốt nghiệp, và SV thi tốt nghiệp tháng 8 đủ điều kiện tốt nghiệp

Kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 của học sinh, sinh viên

05/09/2017
Phòng đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới học sinh - sinh viên về kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 (cao đẳng niên chế và trung cấp)

Danh sách SV tích lũy đủ môn học và danh sách SV còn nợ môn bậc Cao đẳng khóa 07(2014-2017)

01/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, Quản lý đất đai, Dịch vụ pháp lý, Quản trị kinh doanh, kế toán, . . .

Kết quả kiểm tra lại Anh văn - Tin học đợt tháng 7 năm 2017

01/09/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên kết quả kiểm tra lại Anh văn - Tin học đợt tháng 7/2017

Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa của Tân sinh viên, khóa 10 nhập học năm 2017

30/08/2017
Phòng đào tạo - trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn tân sinh viên nhập học năm 2017 về lịch sinh hoạt đầu khóa cụ thể như sau:

Các môn học khối Kinh tế, ngành DƯỢC, Dịch vụ pháp lý được mở trong học kỳ 1, 2017-2018

29/08/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng các khóa 08, 09 về các môn học được mở đối với khối ngành KINH TẾ (Kế toán, Tài chính ngân hàng, Nhà hàng, Khách sạn, Quản trị kinh doanh, . . .), và ngành DƯỢC

Các môn học Khối ngành Kỹ thuật công nghệ, Khối ngành Y được mở học kỳ 1 năm 2017 - 2018

29/08/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng các khóa 08, 09 về các môn học được mở đối với khối ngành Kỹ thuật công nghệ (Thiết kế nội thất, kỹ thuật kiến trúc, Quản lý đất đai, Xây dựng, . . .), và ngành Y (Điều dưỡng)

Kết quả kiểm tra Anh văn tin học đợt tháng 7 năm 2017

29/08/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên dự kiểm tra Anh văn - Tin học về kết quả kiểm tra anh văn - tin học đợt tháng 7/2017

Nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ khóa 06,05

22/08/2017
Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2017, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng khóa 06,05, . . . đào tạo  theo tín chỉ, các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng,
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top