Thông báo mới

Lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh bậc cao đẳng khóa 09(2016-2019)

06/07/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 09(2016-2019)

Lịch kiểm tra Anh văn tin học đợt 1 năm 2017

05/07/2017
Trung tâm ngoại ngữ - Tin học  thông báo tới các học viên tham dự ôn kiểm tra về lịch kiểm tra chứng chỉ Anh văn - Tin học trình độ B

Kế hoạch học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh bậc Cao đẳng khóa 09(2016-2019)

27/06/2017
Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng khóa 09(2016-2019) về kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Kết quả kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017

26/05/2017
Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp kết quả kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017

Điểm thi tốt nghiệp HSSV bậc Cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng và TCCN thi đợt tháng 3 năm 2017

22/04/2017
Phòng Đào tạo thông báo tới học sinh - sinh viên bậc cao đẳng ngành Dược sĩ, Điều dưỡng và TCCN về kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017

Lịch học lớp liên thông ngành Dược sĩ, Điều dưỡng 10CDDS1_LT, 10CDDD1_LT

15/04/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng liên thông hệ chính quy ngành Dược, Điều dưỡng về lịch học

Lịch học ôn Anh văn - Tin học đợt 1 năm 2017 và danh sách chia lớp

11/04/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các sinh viên đăng ký học ôn chứng chỉ Anh văn - Tin học về lịch học và danh sách chia lớp

Lịch học kỹ năng mềm cao đẳng liên thông ngành Dược, ngành Điều dưỡng đợt 1 năm 2017

01/04/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng liên thông ngành Dược, ngành Điều dưỡng về lịch học kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017

Danh sách xét dự thi tốt nghiệp bổ sung (sinh viên mới trả nợ môn học) đợt tháng 3 năm 2017

27/03/2017
Danh sách xét dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 xét bổ sung những sinh viên mới hoàn thành trả nợ môn

Danh sách HSSV xét dự thi, xét tốt nghiệp và môn học còn nợ đợt tháng 3/2017

25/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới HSSV đã nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp (sinh viên niên chế), và sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp (sinh viên tín chỉ)
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top