Thông báo mới

Lịch học HK1 ngành Quản lý đất đai, Tin học ứng dụng, Thiết kế nội thất, Xây dựng, Dịch vụ pháp lý

23/08/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên ngành Quản lý đất đai, Tin học ứng dụng, Thiết kế nội thất, Xây dựng, Dịch vụ pháp lý về lịch học HK1 năm 2016 - 2017

Lịch học HK1 năm 2016-2017 ngành Dược sĩ bậc Cao đẳng

23/08/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 07,08 về lịch học học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

Nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2016 đối với sinh viên bậc Cao đẳng khóa 05 đào tạo theo tín chỉ

22/08/2016
ăn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2016, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng khóa 05 các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, . . . 

Kết quả điểm kỹ năng nghề nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kế toán bậc Cao đẳng khóa 06

19/08/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên ngành kế toán, ngành Quản trị kinh doanh kết quả điểm kỹ năng nghề nghiệp

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp Cao đẳng điều dưỡng lớp 06CDDD1 khóa 06

17/08/2016
Phòng Đào tạo - trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng khóa 06 về kết quả kỹ năng nghề nghiệp

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp ngành Dược sĩ bậc Cao đẳng khoá 06

16/08/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên Cao đẳng Dược kết quả kỹ năng nghề nghiệp,

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp ngành Y sĩ bậc Trung cấp chuyên nghiệp khóa 07

13/08/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp khóa 07 ngành Y sĩ bảng điểm kỹ năng nghề nghiệp

Kết quả môn học kỹ năng nghề nghiệp ngành Dược sĩ bậc Trung cấp khóa 07

12/08/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp khóa 07 ngành Dược sĩ điểm kỹ năng nghề nghiệp

Danh sách phân phòng thi bậc trung cấp khóa 07 ngành Dược sĩ, Y sĩ môn: Chính trị

09/08/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp ngành Dược sĩ và ngành Y sĩ khóa 07 danh sách phân phòng thi môn chính trị

Danh sách phân phòng thi ngành Dược sĩ, Điều dưỡng bậc Cao đẳng môn: Lý luận chính trị

09/08/2016
Danh sách phân phòng thi bậc cao đẳng ngành Dược sĩ, Điều dưỡng khóa 06 môn thi: Lý luận chính trị
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Thông báo mới
Điểm tin
Top