Thông báo mới

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp ngành Y sĩ bậc Trung cấp chuyên nghiệp khóa 07

13/08/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp khóa 07 ngành Y sĩ bảng điểm kỹ năng nghề nghiệp

Kết quả môn học kỹ năng nghề nghiệp ngành Dược sĩ bậc Trung cấp khóa 07

12/08/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp khóa 07 ngành Dược sĩ điểm kỹ năng nghề nghiệp

Danh sách phân phòng thi bậc trung cấp khóa 07 ngành Dược sĩ, Y sĩ môn: Chính trị

09/08/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp ngành Dược sĩ và ngành Y sĩ khóa 07 danh sách phân phòng thi môn chính trị

Danh sách phân phòng thi ngành Dược sĩ, Điều dưỡng bậc Cao đẳng môn: Lý luận chính trị

09/08/2016
Danh sách phân phòng thi bậc cao đẳng ngành Dược sĩ, Điều dưỡng khóa 06 môn thi: Lý luận chính trị

Danh sách học sinh bậc Trung cấp khóa 07 ngành Dược sĩ, ngành Y sĩ đủ dự thi và DS còn nợ môn

09/08/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới học sinh bậc Trung cấp khóa 07 ngành Dược sĩ và ngành Y sĩ danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách còn nợ môn
 
Hotline:

08.3989 3967 - 08.3989 3968

Thông báo mới
Điểm tin
Top