Thông báo mới

Về việc nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

27/04/2021
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo đến toàn thể Cán bộ - Nhân viên – Giảng viên và sinh viên về việc nghỉ lễ như sau:

Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2021 đối với sinh viên bậc Cao đẳng hoàn thành trả nợ môn

16/04/2021
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2021

Về việc đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23/4/2021

14/04/2021
Đoàn trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể đoàn viên về việc đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện ngày 23/4/2021

Về việc mở lớp Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra đợt tháng 4/2021

03/04/2021
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tuyển sinh lớp ôn kiểm tra Anh văn và Tin học năm 2021 – đợt tháng 34 như sau:

Thời khóa biểu và danh sách chia lớp học kỹ năng mềm đợt tháng 4/2021

02/04/2021
Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên đăng ký học lớp kỹ năng mềm đợt tháng 4 về danh sách chia lớp và thời khóa biểu như sau

Kết quả kiểm tra Anh văn Tin học theo quy định chuẩn đầu ra

26/09/2020
Trung tâm ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học theo quy định chuẩn đầu ra:

Về việc mở lớp kỹ năng mềm đợt 2 năm 2020 cho sinh viên bậc Cao đẳng

23/09/2020
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tuyển sinh lớp kỹ năng mềm cho sinh viên lớp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2020

Lịch ôn và danh sách chia lớp ôn Anh văn - Tin học đợt 2 theo chuẩn đầu ra 2020

05/09/2020
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể sinh viên về lịch học ôn và danh sách chia lớp ôn Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2020

Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020 đối với sinh viên bậc Cao đẳng hoàn thành trả nợ môn

03/09/2020
Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2020, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng khóa 08,09 đã hoàn thành trả nợ môn về việc nộp đơn xét tốt nghiệp

Lịch nghỉ hè năm học 2019-2020

01/08/2020
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 10, 11 và 12 về lịch nghỉ hè năm 2020 cụ thể như sau:
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top