Thông báo mới

Danh sách xét dự thi tốt nghiệp bổ sung (sinh viên mới trả nợ môn học) đợt tháng 3 năm 2017

27/03/2017
Danh sách xét dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 xét bổ sung những sinh viên mới hoàn thành trả nợ môn

Danh sách HSSV xét dự thi, xét tốt nghiệp và môn học còn nợ đợt tháng 3/2017

25/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới HSSV đã nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp (sinh viên niên chế), và sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp (sinh viên tín chỉ)

Lịch thi lại cho sinh viên không dự thi lần 1 (đã làm đơn có lý do chính đáng)

23/03/2017
Phòng Khảo thi - Trường Cao đẳng Miền  Nam thông báo tới sinh viên chưa dự thi lần 1, có lý do chính đáng và đã làm đơn theo quy định về lịch thi lại

Lịch học Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017

23/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng chính quy đăng ký học Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017 về lịch học và danh sách chia lớp

Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 cho HSSV bậc Cao đẳng và TCCN chính quy

22/03/2017
Phòng Đào tạo thông t báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy đã nộp đơn xét dự thi và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 về lịch thi, cụ thể

Danh sách HSSV nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp (bậc cao đẳng tín chỉ) và sinh viên nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3/2017

21/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các học sinh - sinh viên bậc cao đẳng học theo tín chỉ, và học theo niên chế danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp, và sinh viên nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp

Lịch học lại môn TH Kiểm nghiệm sinh viên cao đẳng Dược

17/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn sinh viên Cao đẳng Dược về lịch học lại môn TH kiểm nghiệm như sau:

Kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 05,06 ngành Kinh tế, KTCN học theo tín chỉ

22/02/2017
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp – đợt tháng 3/2017 cho sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 05 và khóa 06 học theo tín chỉ như sau:

Tuyển sinh lớp ôn kiểm tra Anh văn - Tin học đợt 1 năm 2017

21/02/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tuyển sinh lớp ôn kiểm tra Anh văn trình độ A, B và Tin học trình độ A, B năm 2017 – đợt 1 như sau:

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 cho sinh viên bậc Cao đẳng và học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp

17/02/2017
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp – đợt tháng 3/2017 cho sinh viên bậc Cao đẳng (niên chế) và học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy như sau:
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top