Về lịch học Giáo dục Quốc phòng bậc Cao đẳng Khóa 12
27/07/2020

Theo kế hoạch học tập năm học 2020–2021, Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo “về việc học Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên bậc Cao đẳng chính quy - Khóa 12 và sinh viên khóa trước đã học nhưng chưa đạt” như sau:

I. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả sinh viên bậc Cao đẳng chính quy - Khóa 12.

- Sinh viên khóa trước đã học nhưng chưa đạt môn Giáo dục quốc phòng.

II. Thời gian học: Cả ngày (Từ ngày 12/08/2020à 20/08/2020)

- Ngày 12/08/2020 tất cả sinh viên học Giáo dục quốc phòng có mặt lúc 7h30.

- Địa điểm: Hội trường lầu 9 – Trường Cao đẳng Miền Nam

* Lưu ý:

- Đối với sinh viên khóa trước đã học nhưng chưa đạt, liên hệ Phòng đào tạo để đăng ký học lại từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/08/2020.

- Sinh viên không tham gia xem như tự ý bỏ học và phải đăng ký học lại với khóa sau.

Phòng Đào tạo

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top