Về lịch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2019 cho sinh viên Bậc CĐCQ và CĐLT
10/09/2019

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc CĐCQ và CĐLT đợt tháng 9 năm 2019, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên viên bậc Cao đẳng Chính quy khóa 09 (2016–2019) và bậc Cao đẳng Liên thông hệ chính quy Khóa 10 (2017–2019)

Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 7h00’ ngày 30/09/2019 (Thứ 2) tại Hội trường, Trường Cao đẳng Miền Nam.

- Trang phục dự lễ: SV mặc trang phục lịch sự, phù hợp.

2. Hướng dẫn quy trình đăng ký dự Lễ tốt nghiệp:

2.1. Đăng ký lễ phục tốt nghiệp:

* Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/09/2019 đến hết ngày 25/09/2019:

 >> SV đăng ký tại liên kết sau: Đăng Ký nhận GCN và dự lễ tốt nghiệp 9/2019

* Nhận lễ phục và trả lễ phục tốt nghiệp:

- Từ ngày 10/09/2019 đến hết ngày 27/09/2019 SV liên hệ Phòng Tài chính để nộp lệ phí thuê lễ phục là 360.000 đồng (bao gồm 60.000đ tiền thuê lễ phục, 300.000đ tiền thế chân – được hoàn lại sau khi SV trả lễ phục). SV mang biên lai thuê lễ phục đến Phòng Quản trị thiết bị để nhận lễ phục tốt nghiệp.

- Sau Lễ tốt nghiệp SV trả lễ phục từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 05/10/2019.

2.2. Dự Lễ tốt nghiệp:

- Ngày 27/09/2019: SV xem danh sách dự Lễ tốt nghiệp trên website trường.

- Lúc 7h00’ ngày 30/09/2019 (Thứ 2): SV có mặt tại Hội trường, mặc sẵn lễ phục tốt nghiệp và ngồi theo sơ đồ (theo danh sách thông báo và sự sắp xếp của Ban tổ chức).

- SV nghe đọc tên, lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm với lãnh đạo nhà trường.

Đề nghị BP.Công tác CTHSSV và các Khoa thông báo cho SV biết để thực hiện./.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top