Đăng ký học cùng lúc 2 chương trình
06/02/2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

                                                                                                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2014


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

SONG SONG 2 BẰNG BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

          Căn cứ quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012.

          Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tuyển sinh:

 1.      Ngành tuyển sinh:

-         Tin học ứng dụng

-         Quản trị kinh doanh

-         Kế toán

-         Dịch vụ pháp lý

 1.      Lợi ích của người học:

-         Phát huy năng lực chuyên môn của mình thông qua ngành đăng ký học song song.

-         Được miễn học phần “kiến thức đại cương”, chỉ tập trung học kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-         Được giảm 25% học phí đối với các tín chỉ kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của ngành học song song theo quy định mức đóng học phí các ngành của Trường (áp dụng cho đợt tuyển sinh theo thông báo này)

 1.      Đối tượng tuyển sinh:

Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai.

 1.      Điều kiện:

-         Điểm TB học tập học kỳ I (ĐTBHKI) năm học 2014 – 2015 không được xếp loại yếu ( ĐTBHKI >=5.0 đối với thang điểm 10)

-         Đã hoàn tất học phí chương trình học thứ nhất.

 1.      Thời gian học: Sắp xếp phù hợp theo thời gian học ngành thứ nhất và ngành học thứ hai.
 2.      Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam (Địa chỉ: 64/2B Cây Trâm, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM)
 3.      Văn bằng tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng chính quy do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam cấp theo mẫu phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 4.      Hình thức đăng ký học: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn có sẵn của Trường và nộp về Phòng Ghi danh – Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam. Điện thoại: 08. 39893967 – 08. 39893968
 5.      Thời gian nhận đơn: Từ ngày 03/11/2014  đến 30/11/2014 (Sinh viên có thể đăng ký trước khi có kết quả điểm TB học kỳ I 2014-2015. Phòng Đào tạo sẽ xét điều kiện này và thông báo kết quả cho sinh viên sau).

  ***Mẫu đơn đăng ký học sinh - sinh viên tải tại đây

PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top