Về việc học Giáo dục quốc phòng đối với SV bậc CĐCQ khóa 11 và các SV khoá trước đăng ký học lại
04/06/2019

Theo kế hoạch học tập năm học 2018–2019, Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng với sinh viên bậc Cao đẳng chính quy - Khóa 11 như sau:

I. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả sinh viên bậc Cao đẳng chính quy - Khóa 11.

II. Thời gian học: Cả ngày (Từ 20/06/2019à 27/06/2019)

- Có mặt lúc 7h30.

- Địa điểm: Hội trường lầu 9 – Trường Cao đẳng Miền Nam

Lưu ý:

-  Sinh viên không tham gia xem như tự ý bỏ học và phải đăng ký học lại với khóa sau


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top