Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2019 cho sinh viên Cao đẳng khóa 7 và khóa 8 hoàn thành trả nợ môn
27/08/2019

Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2019, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng khóa 08,07, . . . đào tạo theo tín chỉ, các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, . . . về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019 cụ thể như sau:

Lưu ý: Sinh viên khóa 09(2014-2017) đào tạo theo tín chỉ được xét tốt nghiệp theo tiến độ không phải nộp đơn

1. Đối tượng và thời gian nộp đơn:

Bậc Cao Đẳng

Đối tượng

Thời gian đăng ký nộp đơn

Chính quy

Khóa 08, 07 (Đào tạo theo tín chỉ)

(Đã hoàn thành trả nợ môn)

27/8 - 07/9/2019

2. Quy trình đăng ký xét tốt nghiệp

- Sinh viên tải mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp TẠI ĐÂY

- Sinh viên nộp đơn được điền đầy đủ thông tin về phòng đào tạo đến ngày 07/9/2019.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top