Về việc tạm dừng đến trường và triển khai học trực tuyến để phòng chống covid-19
08/05/2021

Thông báo về việc tạm ngưng đến trường và triển khai học trực tuyến (Online)

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của UBND Tp. Hồ Chí Minh, về việc tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 và sự xuất hiện các ca bệnh lây nhiễm từ cộng đồng tại Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Yên Bái, Thái Bình, Quảng Ngãi …..Nay,  Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thực hiện các nội dung như sau:

1. Tất cả Sinh viên tất cả các hệ đào tạo của trường tạm ngưng đến trường từ ngày 10/05/2021 cho đến khi có thông báo mới. Nếu tình hình diễn biến dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn sau và triển khai thực hiện việc học tập trực tuyến (Online).

2. Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến (Online) công bố trên website và fanpage và zalo của trường để giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

3. Tất cả cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên hạn chế rời khỏi Tp.Hồ Chí Minh, không đi đến những nơi có dịch bệnh và trước khi vào trường phải thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Trường Cao đẳng Miền Namđề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc trường có trách nhiệm kiểm tra, thông báo cho mọi người được biết đồng thời thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top