Danh sách chia lớp và lịch ôn Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra tháng 4 năm 2023
01/04/2023

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên đăng ký lớp học ôn Anh văn - Tin học về danh sách chia lớp và lịch ôn cụ thể như sau:

Danh sách chia lớp ôn Anh văn xem Tại Đây

Danh sách chia lớp ôn Tin học xem Tại Đây

Lịch học ôn Anh văn - Tin học xem Tại Đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top