Danh sách dự kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra 2024
29/05/2024

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo danh sách dự kiểm tra Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra năm 2024 như sau:

Học viên danh sách kiểm tra Anh văn, Tin học Tại đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top