Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp và còn nợ môn (nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2020)
22/05/2020

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp đợt tháng 4,5 năm 2020 về danh sách sinh viên đủ điều kiện và còn nợ môn.

TT MSSV Họ đệm Tên Ghi chú
1 3008090104 Huỳnh Thị Thanh Trúc Đủ ĐK tốt nghiệp
2 3008060014 Nguyễn Tiến Đủ ĐK tốt nghiệp
3 3009070007 Nguyễn Hoàng Na Đủ ĐK tốt nghiệp
4 3009090155 Lê Thái Bích Phượng Nợ NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin
5 3008090355 Nguyễn Hoàng Huy  Tấn Nợ LT Bào chế 2
6 3008090194 Thành Trung Trúng Đủ ĐK tốt nghiệp
7 3008090307 Lê Thị Âu Cẩm Đủ ĐK tốt nghiệp
8 3010090083 Võ Thị Hoa Đủ ĐK tốt nghiệp
9 3010080076 Nguyễn Thị Mây Đủ ĐK tốt nghiệp
10 3007090250 Thiều Ngọc Bảo Linh Đủ ĐK tốt nghiệp

* Lưu ý: Sinh viên có thể xem trang thái tốt nghiệp hay đang học trên trang cổng thông tin sinh viên của trường.

Phòng Đào tạo


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top