Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Địa lí
06/04/2020

Theo đó nội dung đề thi minh họa môn Địa lí 2020 THPT Quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 03/04/2020 như sau:

đề tham khảo môn Địa lý THP quốc gia 2020

đề tham khảo môn Địa lý THP quốc gia 2020

đề tham khảo môn Địa lý THP quốc gia 2020

đề tham khảo môn Địa lý THP quốc gia 2020

Theo đó nội dung đề thi minh họa môn Sinh học 2020 THPT Quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố ngày 03/04/2020 như sau:

đề tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2020

đề tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2020

đề tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2020

đề tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2020

Với đề thi tham khảo môn Đại lí THPT Quốc gia 2020 này Trường Cao đẳng Miền Nam chúc các bạn học sinh lớp 12 ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top