Dịch vụ pháp lý - Hướng đi mới cơ hội mới
15/08/2017

HỌC NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ HƯỚNG ĐI MỚI, CƠ HỘI MỚI

         Trường Cao đẳng Miền Nam là một trong những trường đầu tiên ở phía Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý. Nhận thức được thế mạnh và cơ hội của một ngành học mới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đang thiếu hụt,  nhà trường chú trọng công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giúp thí sinh có nhận thức rõ về đặc điểm ngành học và xu hướng nghề nghiệp đối với ngành Dịch vụ pháp lý, nhằm mở ra hướng đi mới, cơ hội mới cho các bạn thí sinh.

Sinh viên được trang bị kiến thức pháp luật một cách hệ thống

     Sinh viên học ngành Dịch vụ pháp lý có kiến thức tổng hợp về hệ thống pháp luật Việt Nam; có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật; biết vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến pháp luật của các cơ quan, tổ chức; ngoài ra, sinh viên có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức pháp luật nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

ngành dịch vụ pháp lý (cao đẳng luật)

Ngành Dịch vụ pháp lý - ngành học mới, cơ hội việc làm  rộng mở

     Là một trong những ngành mới, ngành dịch vụ pháp lý đang có triển vọng phát triển rất tốt, bởi lẽ, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước ta có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực hoạt động trong ngành luật, thêm vào đó, hệ thống đào tạo ngành luật hiện tại chủ yếu tập trung vào trình độ đại học, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và thực thi pháp luật kinh tế, dân sự, hình sự... vì vậy, ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng là hướng đi mới, phù hợp cho chính sách đào tạo nguồn nhân lực có khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào các hoạt động dịch vụ pháp lý.

Sinh viên sau khi ra trường có thể làm những công việc liên quan đến pháp lý tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức,…

      Cơ quan nhà nước: làm việc tại các phòng, ban pháp chế, thanh tra, văn phòng thuộc tất cả các sở, ban, ngành,  các cơ quan hành chính địa phương…

      Tổ chức xã hội: làm việc tại các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức xã
hội – nghề nghiệp có liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ pháp lý như: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư.

        Tổ chức kinh tế: làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế với trong bộ phận hỗ trợ, cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

    Đặc biệt sinh viên ngành dịch vụ pháp lý ra trường có thể làm việc trong những đơn vị có liên quan trực tiếp đến dịch vụ pháp lý như: phòng công chứng, văn phòng luật sư, cán bộ tư pháp, hộ tịch, địa chính, nhà đất, toà án,…

     Cơ hội việc làm của ngành Dịch vụ pháp lý trong tương lai rất cao, do nhu cầu của về tư vấn pháp luật, thực hiện các thủ tục pháp lý thông qua dịch vụ ngày càng nhều, các văn phòng luật sư, các phòng công chứng tư mở ra ngày càng nhiều, đang rất cần nguồn nhân lực từ ngành Dịch vụ pháp lý. Theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một trong những nội dung trọng yếu của Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Chiến lược đề ra mục tiêu là đến năm 2020, phát triển số lượng khoảng từ 18.000 - 20.000 luật sư, đạt tỷ lệ số luật sư trên số dân khoảng 1/4.500 đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về dịch vụ pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

Cơ sở uy tín trong đào tạo ngành dịch vụ pháp lý (ngành Luật)

     Trong những năm vừa qua, nắm bắt nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực ngành luật, trường Cao đẳng Miền Nam thực hiện liên kết với ĐH Luật Hà Nội, đào tạo cử nhân Luật hệ đại học,  vừa học vừa làm, thực hiện đào tạo hệ trung cấp pháp luật nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan chuyên môn, các cơ quan hành chính địa phương…  Trên cơ sở đó, Bộ Giáo Dục & Đào tạo tiếp tục giao nhà trường đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý hệ CĐ. Đây vừa là niềm vui, thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với nhà trường, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm xã hội, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của tập thể nhà trường, đáp ứng lòng tin của toàn xã hội.

Ban truyền thông CMN


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top