Điểm kỹ năng mềm cao đẳng liên thông các khoá học đợt tháng 8 năm 2018
21/12/2018

Phòng đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo điểm kỹ năng mềm bậc Cao đẳng liên thông các khoá học đợt tháng 8 năm 2018

Sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm Tại Đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top