Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khoá năm 2023
09/10/2023
KẾ HOẠCH
"TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV ĐẦU KHÓA"
BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - KHÓA 16
Năm học: 2023 - 2024
Stt Thứ/ Ngày/ Giờ Nội dung Phụ trách Phòng
1 Thứ 7 14/10/2023 8h30-11h00 - Chào đón Tân Sinh viên
- Giới thiệu các đơn vị chức năng của nhà trường liên quan đến HSSV.
- Quy chế đào tạo
- Quy chế HSSV
- ThS.Đào Hữu Đức
-
Thầy Trần Vũ Bình 
P501
2 Thứ 2 16/10/2023 8h30-11h00 - Quốc phòng - an ninh:
- Tuyên truyền phổ biến các quy định về Lực lượng dự bị động viên
Thượng tá. Bùi Quang Thuyết P501
3 Thứ 4 18/10/2023 8h30-11h00 Công tác y tế trường học - Giáo dục sức khỏe - Bảo hiểm Y tế
 + Công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh, tật trong trường học
 + Giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, Giáo dục kiến thức về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục.
 
+ Quyền và nghĩa vụ khi tham gia Bảo hiểm y tế.
CN. Kiều Thị Thựng P501
4 Thứ 6 20/10/2023 8h30-11h00 Tuyên truyền phổ biến pháp luật
- Giáo dục Pháp luật
- Luật an ninh mạng
- Phòng chống tham nhũng
ThS. Lại Phước Trường P501
5 Thứ 2 23/10/2023 8h30-9h30 Hoạt động Đoàn Thanh niên và Công tác xã hội:
- Quy định về Văn hóa học đường.
- Hướng dẫn tổ chức môi trường sống, học tập và rèn luyện của HSSV.
- Hướng dẫn HSSV tham gia hoạt động tình nguyện, các câu lạc bộ…
- Triển khai chương trình công tác Đoàn – Hội năm học 2020 – 2021.
- Tổ chức ban chấp hành Đoàn – Hội.

Thầy  Nguyễn Văn Huân
(Bí thư Đoàn Trường)
P501
9h30-11h00 - Công tác hướng nghiệp và việc làm năm học 2022-2023. TT Hỗ trợ HSSV & Hợp tác doanh nghiệp P501
6 Thứ 4 25/10/2023 13h00-17h00 Sinh hoạt chính trị đầu khóa TS. Phan Văn Thành P501
7 Thứ 6  27/10/2023 8h30-11h00 Chuyên đề:Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
- Thời gian tạo giá trị
- Sử dụng hiệu quả thời gian “để có nhiều thời gian hơn” 
ThS. Trần Thanh Huy P501
    PHÒNG ĐÀO TẠO

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top