Kết quả kiểm tra Anh văn Tin học theo quy định chuẩn đầu ra
26/09/2020

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học theo quy định chuẩn đầu ra:

- Kết quả kiểm tra Anh văn xem tại đây

- Kết quả kiểm tra Tin học xem tại đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top