Lịch học Giáo dục Quốc phòng bậc Cao đẳng chính quy, liên thông Khoá 10
07/12/2018

Theo kế hoạch học tập năm học 2018–2019, Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng với sinh viên bậc Cao đẳng Chính quy, Cao đẳng liên thông - Khóa 10 cụ thể như sau:

I. Bậc Cao đẳng chính quy

- Thời gian học: Cả ngày (Từ 10/12/2018à 15/12/2018)

- Có mặt lúc 7h30.

- Địa điểm: Hội trường lầu 9 – Trường Cao đẳng Miền Nam

II Bậc Cao đẳng liên thông

- Thời gian học: Cả ngày: các ngày 15, 16, 29 & 30/12/2018

- Có mặt lúc 7h30

- Địa điểm: Hội trường lầu 9 – Trường Cao đẳng Miền Nam

Lưu ý: Đối với sinh viên các khoá trước học lại

- Thời gian đăng ký Học Lại: từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 08/12/2012.

- Thời gian học: Cả ngày (Từ 10/12/2018à 15/12/2018)

- Có mặt lúc 7h30.

- Địa điểm: Hội trường lầu 9 – Trường Cao đẳng Miền Nam


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top