Lịch kiểm tra Anh văn - Tin học theo quy định chuẩn đầu ra lớp học đợt tháng 5/2020
25/07/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên đăng ký lớp ôn Anh văn - Tin học quy định chuẩn đầu lớp học đợt tháng 5/2020 như sau

Ngày

Nội dung

Từ 04/08/2020 đến 05/08/2020

Phát thẻ dự kiểm tra

(Học viên liên hệ trực tiếp Phòng Ghi Danh để nhận )

07/08/2020 (Thứ sáu)

Kiểm tra Tin học

08/08/2020(Thứ bảy)

Kiểm tra Anh văn


Đối với học viên dự kiểm tra lần 2

- Học viên liên hệ Phòng Ghi Danh để nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra lần 2 từ ngày 25/07/2020 đến 31/07/2020.

- Đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc theo lịch trên.

Lưu ý: - Giờ kiểm tra chính xác của học viên được in cụ thể trên Thẻ dự kiểm tra.

 Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2020

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top