Lịch ôn và danh sách chia lớp ôn Anh văn - Tin học đợt 2 theo chuẩn đầu ra 2020
05/09/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể sinh viên về lịch học ôn và danh sách chia lớp ôn Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2020

Xem danh sách chia lớp ôn Anh văn

Xem danh sách chia lớp ôn Tin học

Xem Lịch ôn Anh văn - Tin học

* Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo để được giải đáp.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top