Thời khóa biểu và danh sách chia lớp học kỹ năng mềm đợt tháng 4/2021
02/04/2021

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên đăng ký học lớp kỹ năng mềm đợt tháng 4 về danh sách chia lớp và thời khóa biểu, chi tiết xem ở tệp đính kèm:

Danh sách lớp KNM1: Xem tại đây

Danh sách lớp KNM2: Xem tại đây

Thời khóa biểu các lớp KNM: Xem tại đây

KN1 Kỹ năng 1: Kỹ năng Đàm phán, thương lượng
KN2 Kỹ năng 2: Kỹ năng ứng xử và tạo lập mối quan hệ
KN3 Kỹ năng 3: Kỹ năng Nghiệp vụ hành chính văn phòng

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top