Thông báo Điểm chuẩn dự kiến các ngành đào tạo bậc Cao đẳng chính quy 2015
21/08/2015

Danh sách thí sinh xét tuyển CĐCQ 2015 NV1 vui lòng xem tại liên kết sau: http://cdmiennam.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-xet-tuyen-cdcq-2015-nguyen-vong-1.html

 

ĐỢT TUYỂN SINH: Tuyển sinh nguyện vọng 1
ĐIỂM CHUẨN (DỰ KIẾN) CÁC NGÀNH
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn (dự kiến)
(Khu vực 3) 
1 C900107 Dược sỹ Toán - Sinh - Hóa;
Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Hóa;
Toán - Hóa - Tiếng Anh
12.0 đ
2 C720501 Điều dưỡng Toán - Sinh - Hóa;
Toán - Sinh - Lý;
Toán - Sinh - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Sinh
12.0 đ
3 C480201 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
4 C340201 Tài chính ngân hàng Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
5 C340301 Kế toán Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
6 C340101 Quản trị kinh doanh Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
7 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
8 C850103 Quản lý đất đai Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
9 C380201 Dịch vụ pháp lý Văn - Sử - Địa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Sử;
Toán - Văn - Địa
12.0 đ
10 C510101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
11 C210405 Thiết kế nội thất Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
12 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
13 C340107 Quản trị khách sạn Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
14 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Toán - Lý - Hóa;
Toán - Văn - Tiếng Anh;
Toán - Văn - Lý;
Toán - Văn - Hóa
12.0 đ
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top