Thông báo về việc báo cáo thông tin Đoàn viên Chi đoàn
14/11/2016

THÔNG BÁO về việc báo cáo thông tin Đoàn viên Chi đoàn.

 

 Để phục vụ công tác  quản lý Đoàn viên và chuyển sinh hoạt Đoàn, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo các Chi đoàn như sau:

  1.      Chi đoàn tổ chức thu sổ Đoàn viên của các đồng chí đang sinh hoạt trong Chi đoàn.
  2.      Bí thư Chi đoàn tập hợp, thống kê thông tin Đoàn viên theo danh sách mẫu. Để nhận danh sách mẫu, các bí thư liên hệ tới địa chỉ: doancdmn@gmail.com       ( nêu rõ tên, chức vụ, Chi đoàn) hoặc nhận trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính.
  3.      Bí thư các Chi đoàn nộp danh sách đoàn viên và sổ đoàn viên về Đoàn trường chậm nhất đến cuối ngày 30/11/2016.( Danh sách các Chi đoàn chưa hoàn thành báo cáo thông tin đoàn viên đính kèm thông báo này.)
  4.      Sau thời hạn trên, BCH đoàn trường sẽ không xác nhận và chuyển sinh hoạt Đoàn cho các Chi Đoàn không hoàn thành báo cáo.

Đề nghị Chi đoàn các lớp nghiêm túc thực hiện thông báo này.


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top