Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam với tên mới: Trường Cao đẳng Miền Nam
12/04/2016

Ngày 04 tháng 04 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành quyết định số 1088/QĐ-BGDĐT về việc đổi tên trường từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thành Trường Cao đẳng Miền Nam.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top