Về lịch học kỹ năng mềm đợt 2 năm 2018
07/11/2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về lịch học kỹ năng mềm đợt 2 năm 2018 cụ thể theo thông báo đính kèm,

Lịch học bắt đầu từ ngày: 12/11/2018

Học viên xem danh dách chia lớp Tại đây

Thời khoá biểu tương ứng các lớp xem Tại đây

 

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top