Về lịch kiểm tra Anh văn Tin học năm 2019 cho học viên học đợt 2 năm 2018
25/03/2019

Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng về lịch kiểm tra Anh văn và Tin học trình độ B  năm 2019 cho học viên học đợt 2 (từ ngày 10/12/2018 - 10/03/2019) cụ thể như sau:

Lịch Kiểm tra Anh văn trình độ B và Tin học trình độ B năm 2019

(Học từ ngày 10/12/2018 - 10/03/2019)

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch kiểm tra Anh văn trình độ  B và Tin học trình độ B năm 2019 (Học đợt 2 năm 2018):

Ngày

Nội dung

Từ 16/04/2019 đến 18/04/2019

Phát thẻ dự kiểm tra

(Học viên liên hệ trực tiếp Phòng Ghi Danh để nhận )

19/04/2019 (Thứ sáu)

Kiểm tra Anh văn trình độ B

20/04/2019 (Thứ bảy)

Kiểm tra Tin học trình độ B

  • Đối với học viên dự kiểm tra lần 2

Học viên liên hệ Phòng Ghi Danh để nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra lần 2 từ ngày 27/03/2019 đến 09/04/2019.

Đề nghị các học viên (thi chính thức và thi lại) thực hiện nghiêm túc theo lịch trên.

Lưu ý: - Giờ thi chính xác của học viên được in cụ thể trên Thẻ dự thi.

Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top