Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2024 cho sinh viên
28/03/2024

Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2024, sinh viên có thể coi thông tin cụ thể kết quả xếp hạng,.. trong trang cá nhân tại cổng thông tin điện tử sinh viên.

Các sinh viên đã hoàn thành trả nợ môn, chưa nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp khẩn trương nộp đơn về trường trước ngày 10/4/2024.

Danh sách sinh viên đã nộp đơn về trường.

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 4 - 2024
             
TT Họ đệm Tên MSSV Ngày sinh Lớp học Ghi chú
1 Trần Quốc Thịnh 3012010016  02/01/2001   12CDCT1   
2 Phạm Hoàng Khang 3012170060  19/04/2001   12CDOT1   
3 Đào Ngọc Đương 3013010020  23/04/2002   13CDCT1   
4 Đào Anh Nhật 3010090161  1999   10CDDS2   
5 Nguyễn Thanh Vỹ 3010090139  14/08/1999   10CDDS2   
6 Lê Thị Hường 3013030003  17/09/2002   13CDKT1   
7 Hoàng Như Chung 3013170042  25/09/2002   13CDOT1   
8 Phan Minh Hiếu 3012010002  05/12/1999   12CDCT1   
9 Mai Phương Đông 3013170017  12/08/2002   13CDOT1   
10 Nguyễn Đức Phát 3012170072  03/08/2000   12CDCT1   
11 Võ Thành Đạt 3012070014  01/10/2001   12CDQL1   
12 Nguyễn Thị Ánh Dương 3011140016  11/11/2000   11CDKS1   
13 Phan Minh Chính 3012060006  07/09/2001   12CDXD1   

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024.

PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top