Kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 của học sinh, sinh viên
05/09/2017

Phòng đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới học sinh - sinh viên về kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 (cao đẳng niên chế và trung cấp)

 Chi tiết xem tệp đính kèm

Lưu ý: Thời gian phúc khảo là 2 tuần kể từ ngày thông báo


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top