Lịch học Giáo dục thể chất học phần 2,3 bậc Cao đẳng khóa 09
13/12/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo lịch học Giáo dục thể chất học phần 2,3 cho sinh viên cao đẳng khóa 09 như sau:

Lịch học Giáo dục thể chất học phần 2,3 cao đẳng khóa 09


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top