Lịch học kỹ năng mềm cao đẳng liên thông ngành Dược, ngành Điều dưỡng đợt 1 năm 2017
01/04/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng liên thông ngành Dược, ngành Điều dưỡng về lịch học kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017, cụ thể sinh viên xem tệp đính kèm:

Danh sách chia lớp học kỹ năng mềm
Lịch học kỹ năng mềm

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top