Thông báo mới

V/v thu Bảo hiểm y tế bắt buộc, Bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên

12/11/2021
Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 01/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

V/v gia hạn thời hạn cuối đóng học phí học kỳ I năm học 2021 -2022

10/11/2021
Thông báo V/v gia hạn thời hạn cuối đóng học phí học kỳ I năm học 2021 -2022

Lịch và danh sách chia lớp ôn kiểm tra Anh văn đợt 1 năm 2021

29/09/2021
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về lịch ôn và danh sách chia lớp học Anh văn theo chuẩn đầu ra
Hướng dẫn sinh viên Cao đằng Miền Nam thi trực tuyến online

Hướng dẫn sinh viên Cao đằng Miền Nam thi trực tuyến online

18/08/2021
Vì lý do dịch bệnh, sinh viên không thể tới trường để việc tổ chức thi kết thúc môn học như các học kỳ trước, bộ phận khảo thí hướng dẫn sinh viên về việc tham gia thi trực tuyến.

Danh sách đăng ký nhận GCN và bảng điểm tốt nghiệp (tính đến hết 25/5/2021)

26/05/2021
Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên đã đăng ký nhận GCN và Bảng điểm tốt nghiệp tính đến hết ngày 25/5/2021

Về lịch học trực tuyến Online cho sinh viên bậc Cao đẳng từ 17/5/2021

26/05/2021
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên trường về lịch học trực tuyến (online) cụ thể như sau)

Về việc đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 5/2021

17/05/2021
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2021 về thời gian đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm cụ thể như sau:

Về việc tạm dừng đến trường và triển khai học trực tuyến để phòng chống covid-19

08/05/2021
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc tạm dừng đến trường và triển khai học trực tuyến để phòng chống covid-19

Thời khóa biểu và danh sách chia lớp học ôn Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra

05/05/2021
Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên đăng ký học ôn Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra về danh sách chia lớp và thời khóa biểu như sau
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top