Về thời khoá biểu sinh hoạt đầu khoá theo chuyên đề khoá 11(2018-2021)
28/08/2018

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch học theo nhóm lớp

Nhóm 01: (khối ngành Kinh tế - Quản trị - Xã hội - Công nghệ thông tin)

thời khoá biểu sinh hoạt đầu khoá

Nhóm 02: (khối ngành Công nghệ ô tô - nội thất - kiến trúc -Xây dựng- Đất đai)

thời khoá biểu sinh hoạt đầu khoá


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top