Thời khoá biểu lớp Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2023
10/11/2023

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo lịch học kỹ năng mềm đợt 2 năm 2023, sinh viên vui chi tiết tệp đính kèm

> Lịch học Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2023


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top