Thông báo mới

Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng chính quy nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2018

14/04/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn sinh viên đã nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2018

Kết quả Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2017

12/04/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng các ngành Dược, Dịch vụ pháp lý, Điều dưỡng, Quản lý đất đai, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Tin học ứng dụng, Quản trị kinh doanh, CNKT Công trình Xây dựng về kết quả Kỹ...

Về việc mở lớp ôn kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 4 năm 2018

10/04/2018
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc tuyển sinh lớp ôn kiểm tra Anh văn trình độ A, B và Tin học trình độ A, B năm 2018 – đợt 1 như sau:

Về kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng khóa 06(2013-2016) và khóa 07(2014-2017) học theo tín chỉ

23/03/2018
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp – đợt tháng 3/2018 cho sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 06 và khóa 07 học theo tín chỉ như sau:

Về việc đăng ký học kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên bậc Cao đẳng khóa 08(2015-2018)

07/03/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 08(2015-2018) về việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo Kỹ năng nghề nghiệp

Kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 2 năm 2018

05/03/2018
Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học thông báo tới Kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học tới các học viên tham dự kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 2 năm 2018

Thời khóa biểu HK2 năm 2017 - 2018 Khối ngành Kỹ thuật công nghệ và ngành Điều dưỡng

24/02/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên khối ngành Kỹ thuật công nghệ và ngành Điều dưỡng về thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-1018

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2017-2018 các ngành Kế toán, Quản trị, Tài chính, Nhà hàng, Khách sạn, Dịch vụ pháp lý, Tin học ứng dụng

13/02/2018
Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng chính quy các ngành Kế toán, Quản trị, Tài chính, Nhà hàng, Khách sạn, Dịch vụ pháp lý, Tin học ứng dụng thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2017 - 2018

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm 2017-2018 khóa 08,09,10 ngành Dược

09/02/2018
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên ngành Dược các khóa đang học tại trường về thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Lịch Kiểm tra Anh văn và Tin học trình độ B năm 2017- Đợt 2

08/01/2018
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo lịch kiểm tra và thời gian đăng ký KIỂM TRA LẠI Anh văn & Tin học trình độ B năm 2017 – đợt 2 như sau:
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top