Thông báo mới

Lịch tập trung sinh hoạt đầu khoá 15(2022-2025)

08/10/2022
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo lịch tập trung sinh hoạt đầu khoá cho tất cả các Tân sinh viên đã nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập bậc Cao đẳng học năm 2022.

Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp tháng 9 năm 2022

28/09/2022
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022

Danh sách các môn học mở ở học kỳ 1 năm 2022 - 2023

02/08/2022
Phòng Đào tạo thông báo các môn học được mở (xếp thời khóa biểu) học kỳ 1 năm 2022 - 2023 để các bạn sinh viên tiện theo dõi

Về kết quả kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2022

28/06/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đảng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham dự kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra về kết quả như sau

Về lịch học kỹ năng mềm và danh sách lớp học đợt 1 năm 2022

07/06/2022
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên đăng ký tham dự lớp Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2022 về lịch học và danh sách lớp học như sau:

Lịch kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2022

30/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về dánh sách dự kiểm tra và lịch kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2022

Kết quả kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022

28/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham dự kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022

Danh sách đăng ký dự kiểm tra lần 2 Anh văn chuẩn đầu ra đợt tháng 5 năm 2022

19/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên đăng ký dự kiểm tra Anh văn chuẩn đầu ra lần 2 về lịch và danh sách như sau

Về việc mở lớp kỹ năng mềm đợt 1 năm 2022

14/05/2022
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc tuyển sinh mở lớp kỹ năng mềm cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy.

Danh sách phân phòng dự kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra tháng 5/2022

07/05/2022
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên tham dự khóa ôn kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra về lịch kiểm tra như sau
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top