Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2015
12/03/2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

Số:   162  /TB - CĐMN

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27tháng  12  năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương Lịch năm 2015

 

Căn cứ vào quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của Bộ Luật Lao động hiện hành.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo đến toàn thể Cán bộ - Nhân viên – Giảng viên về kế hoạch nghỉ Tết Dương Lịch 2015 như sau:

  1.      Đối tượng và thời gian nghỉ Tết:

-         Toàn thểCán bộ - Nhân viên – Giảng viên, được nghỉ ngày 01/01/2015, tổ Bảo vệ làm việc bình thường.

-         Thứsáu ngày 02/01/2014, tất cả làm việc, giảng dạy và học tập bình thường.

  1.      Kế hoạch làm việc, dạy và học bù:

Nhà trường có kế hoạch làm việc, dạy và học bù như sau:

-         Đối với Giảng viên có tiết dạy trùng vào thời gian nghỉ Tết, giảng viên chủ động bố trí dạy bù giờ để theo kịp tiến độ đào tạo của Nhà trường. Các Khoa sắp xếp, tổng hợp lịch dạy bù gửi về Phòng Đào tạo để báo cáo.

-         Trước khi nghỉ Tết, yêu cầu các đơn vị dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, phòng học, tổ chức niêm phong các phòng Thực hành, bàn giao chìa khóa phòng lại cho Tổ Bảo vệ.

Kính chúc Quý Thầy, Cô giáo và các Cán bộ - Nhân viên một ngày nghỉ ý nghĩa và hạnh phúc.

Trân trọng kính chào.

Hiệu trưởng         

(Đã ký)            

TS. Nguyễn Tiến Dũng


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top