Giáo trình Xác suất thống kê

Giáo trình Xác suất thống kê 

     Khi ứng dụng thống kê cho một vấn đề khoa học, ngành công nghiệp, hoặc một vấn đề xã hội...rất cần thiết để bắt đầu với việc thống kê tổng thể...
Ngày : 17/04/2015 | Lượt xem : 2712 | Lượt download : 78
Vệ sinh môi trường dịch tễ

Vệ sinh môi trường dịch tễ 

     Dịch tễ học là khoa học nghiên cứu về tình trạng sức khỏe và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe đó....
Ngày : 17/04/2015 | Lượt xem : 2415 | Lượt download : 60
Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn 

     Mỗi nhà hàng phải có một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết ấy đó là kịch bản hướng dẫn nhà hàng phải thực hiện điều gì, nên né...
Ngày : 17/04/2015 | Lượt xem : 2959 | Lượt download : 104
Những công trình nổi tiếng thế giới

Những công trình nổi tiếng thế giới 

     Kiến trúc hiện đại đi theo xu hướng tôn sùng công nghệ và vật liệu mới, công năng sử dụng, và năng lực sáng tạo cá nhân, do...
Ngày : 17/04/2015 | Lượt xem : 2531 | Lượt download : 44
Dược lâm sàng

Dược lâm sàng 

- Dược lâm sàng là thuật ngữ thông dụng trong y văn và thực hành dược. Đó là một chuyên khoa y tế mô tả các hoạt động và dịch vụ...
Ngày : 17/04/2015 | Lượt xem : 2944 | Lượt download : 87
Thông báo mới
Điểm tin
Top