Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp tháng 9 năm 2022
28/09/2022

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 về thời gian đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký

+ Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 5/10/2022 (thứ 4).

2. Hình thức đăng ký:

+ Đăng ký trên website của trường theo liên kết sau:

ĐĂNG KÝ NHẬN GIÁY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP & BẢNG ĐIỂM

3. Thời gian nhận giấy chứng nhận

+ Lịch nhận giấy chứng nhận sẽ được chia theo ngành và được thông báo vào ngày 8/10/2022, sinh viên chú ý theo dõi.

***Lưu ý: Sinh viên có thể truy cập trang cá nhân để xem xếp hạng tốt nghiệp (nếu đã tốt nghiệp)

- Sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn (khóa 12 không phải làm đơn đề nghị xét tốt nghiệp).


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top