Danh sách Giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị và ngành Kế toán
05/06/2016

Khoa Kinh tế thông báo cho sinh viên cao đẳng khóa 06 ngành QUẢN TRỊ và KẾ TOÁN về danh sách giáo viên hướng dẫn thực tập năm 2016, sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn theo lịch. Sinh viên xem chi tiết trong tệp đính kèm:

 06CDKT1 - ngành KẾ TOÁN
 06CDQT1 - ngành QUẢN TRỊ

 
Điểm tin
Top