Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế và ngành Quản trị kinh doanh
08/08/2016

 THÔNG BÁO   

V/v kế hoạch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 06

 

Căn cứ vào kế hoạch khóa luận của sinh viên cao đẳng khóa 06, Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên hệ Cao đẳng khóa 06 các ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán có làm khóa luận tốt nghiệp về lịch bảo vệ khóa luận như sau:

 

  •         Thời gian: ngày 11 tháng 08 năm 2016
  •         Địa điểm: Tại cơ sở chính (phòng cụ thể thông báo sau)
  •         Danh sách sinh viên ở các Hội đồng phản biện: (thời gian và danh sách cụ thể xem file đính kèm)
  •         Nội dung sinh viên chuẩn bị slide (nội dung này chỉ gợi ý tham khảo):

 

Chương 1

(1- 2 slide)

Giới thiệu chung về đề tài

 

Chương 2

(1 - 2 slide)

Cơ sở lý luận

(giới thiệu ngắn gọn lý thuyết cần được phân tích ở thực trạng chương 4 và tài liệu SV nghiên cứu để đưa vào đề tài)

Chương 3

(1- 2 slide)

Phương pháp nghiên cứu

(tập trung chủ yếu vào phần thu thập số liệu)

Chương 4

(8 - 10 slide)

Thực trạng

(tổng hợp thực trạng bằng đưa bảng biểu, số liệu tổng quát, đồ thị minh họa về những vấn đề chính của đề tài)

Chương 5

(1- 2 slide)

Giải pháp-kiền nghị

(tập trung vào cơ sở giải pháp và các giải pháp)

Thời gian trình bày

Từ 15 - 20 phút

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM PHẢN BIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016
Ngành : Kế toán
STT Họ và tên Phản biện 1 Phản biện 2 Thư ký HĐ
13h00 đến 15h00 Thứ năm 11/8/2015 HỘI ĐỒNG 1-KẾ TOÁN
1 Nguyễn Thị Thu Hiền ThS. Nguyễn Thị Thái ThS. Nguyễn Hữu Tuyên ThS. Trần Giao Phượng Hà
2 Nguyễn Thị Tuyến
3 Kinh Thị Minh Thùy
4 Võ Thị Hạnh Nguyên
5 Trần Thị Thùy Dương
6 Lê Thị Giang
7 Nguyễn Thị Thơm
15h00 đến 17h00 Thứ năm 11/8/2015 HỘI ĐỒNG 2-KẾ TOÁN
1 Nguyễn Thị Hồng Loan ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền ThS. Nguyễn Hữu Tuyên ThS. Trần Giao Phượng Hà
2 Võ Thị Linh
3 Nguyễn Thị Thu Huyền
4 Nguyễn Thị Kim Thương
5 Hứa Thúy Phi
6 Lý Thị Mỹ Loan
7 Nguyễn Thị Yến Nhi
8 Nguyễn Thị Thu Thảo

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM PHẢN BIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016
Ngành : Quản trị kinh doanh
         
STT Họ và tên Phản biện 1 Phản biện 2 Thư ký HĐ
7h00 đến 9h00 Thứ năm 11/8/2015 HỘI ĐỒNG 1-QTKD
1 Nguyễn Thị Sương ThS. Đỗ Huy Đệ ThS. Hồ Thị Vân Anh ThS. Trần Giao Phượng Hà
2 Vũ Hồng Khanh
3 Trần Tấn Phú
4 Bùi Lê Phương Uyên
         
9h00 đến 11h00 Thứ năm 11/8/2015 HỘI ĐỒNG 2-QTKD
1 Nguyễn Hữu Trí ThS. Trần Giao Phượng Hà ThS. Nguyễn Thành Trung ThS. Hồ Thị Vân Anh
2 Võ Ngọc Tâm Thư
3 Hứa Thị Kim Yến
4 Nguyễn Thị Trâm

 


 
Điểm tin
Top