Lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp bậc cao đẳng khóa 07 ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán
08/08/2017

  THÔNG BÁO   

V/v chấm phản biện báo cáo tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 07

Căn cứ vào kế hoạch khóa luận của sinh viên cao đẳng khóa 07, Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên hệ Cao đẳng khóa 07 các ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán về lịch chấm phản biện báo cáo tốt nghiệp như sau:

 

  •         Thời gian:

-         Ngành Quản trị kinh doanh: sáng thứ 6ngày 11 tháng 08 năm 2017 lúc 7h00

-         Ngành Kế toán : sáng thứ 7 ngày 12 tháng 08 năm 2017 lúc 7h00

  •         Địa điểm: Tại cơ sở chính (phòng cụ thể thông báo sau)
  •         Nội dung sinh viên chuẩn bị slide (nội dung này chỉ gợi ý tham khảo):

 

Chương 1

(1- 2 slide)

Giới thiệu công ty

 

Chương 2

(1 - 2 slide)

Cơ sở lý luận

(giới thiệu ngắn gọn lý thuyết cần được phân tích ở thực trạng chương 3 và tài liệu SV nghiên cứu để đưa vào đề tài)

Chương 3

(8 - 10 slide)

Thực trạng

(tổng hợp thực trạng bằng đưa bảng biểu, số liệu tổng quát, đồ thị minh họa về những vấn đề chính của đề tài)

Thời gian trình bày

Từ 10 - 12 phút

 Ghi chú: Slide không cầu kỳ, nền trắng chữ đen

Khoa Kinh tế


 
Điểm tin
Top