Sinh viên ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH chuẩn bị cho tương lai với kỹ năng nghề nghiệp
23/06/2016

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới, đặc biệt là các nước ASIAN thị trường lao động được xem là không biên giới trong 10 quốc gia thành viên, cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH rộng mở nhưng sự cạnh tranh cũng ngày càng lớn. Sinh viên mới tốt nghiệp cần được trang bị các kỹ năng đặc biệt là kỹ năng nghề nghiệp để tự tin hội nhập với môi trường công việc mới. Thấy được xu hướng trên, nhiều năm qua Trường Cao đẳng Miền Nam đã chủ động trang bị kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để sinh viên tự tin trong công việc tương lai.

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được Khoa Kinh tế trang bị những kỹ năng nghề nghiệp như:

    Kỹ năng bán hàng, tiếp thị  và chăm sóc khách hàng:

      Kỹ năng bán hàng

      Kỹ năng giao tiếp khách hàng

      Kỹ năng giới thiệu quảng bá sản phẩm, thương hiệu

      Kỹ năng chăm sóc khách hàng

      Kỹ năng PR

     Kỹ năng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực:

      Kỹ năng phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực

      Kỹ năng tổ chức tuyển dụng, phỏng vấn

      Kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo

      Kỹ năng tổ chức lớp học

      Kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng

    Kỹ năng thực hiện chính sách lương bổng và đãi ngộ

      Kỹ năng xây dựng phương án lương thưởng

      Kỹ năng thực hành tính toán trả lương thưởng

      Kỹ năng xây dựng chính sách đãi ngộ

      Kỹ năng tổ chức thực hiện đãi ngộ phi vật chất

    Kỹ năng phân tích  kết quả hoạt động kinh doanh và tổ chức sản xuất

      Kỹ năng phân tích kết quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh

      Kỹ năng thực hành tổ  chức ca kíp lao động

      Kỹ năng điều phối lao động

 Sinh viên sẽ được học những kỹ năng từ những giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đã từng trải qua thực tế quản lý tại các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Chúng tôi tin rằng, với các kiến thức và kỹ năng tiếp nhận được sẽ là hành trang giúp các em thành công trong nghề nghiệp sau này.

Khoa Kinh tế


 
Điểm tin
Top