Danh sách sinh viên lớp liên thông ngành Điều dưỡng 08CDDD2_LT,08CDDD3_LT còn nợ môn học
06/01/2018

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên còn nợ môn học lớp liên thông ngành Điều dưỡng 08CDDD2_LT, 08CDDD3_LT cụ thể theo danh sách đính kèm. Các sinh viên còn nợ môn GDQP nếu có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng cần khẩn trương nộp về trường để được xét chuyển điểm.

Danh sách sinh viên còn nợ môn học xem Tại Đây


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top