Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng Khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, QTKD, DVPL, Kế toán, QL Đất đai
11/10/2017

Phòng Đào tạo thông báo kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc cao đẳng khóa 07, các ngành Dược, Điều dưỡng, Dịch vụ pháp lý, Quản lý đất đai, Kế toán, Quản trị kinh doanh cụ thể trong file đính kèm:

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Ngành Kế toán

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản lý đất đai

Ngành dịch vụ pháp lý

Lưu ý:

_ Kết quả Đạt : Nếu Điểm trung bình chung (ĐTBC)>=5,0 và điểm từng kỹ năng (ĐKN) >=5,0

Xếp hạng:

_ Giỏi : Nếu ĐTCB >=8,0 và ĐKN >=7,0

_ Khá : Nếu ĐTCB >=7,0 và ĐKN >=6,0

_ Trung bình : Nếu ĐTCB >=5,0 và ĐKN >=5,0


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top