Danh sách sinh viên nộp chứng nhận GDQP và GDTC và QĐ xuất ngũ
24/10/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về danh sách các sinh viên đã nộp chứng chỉ GDQP, GDTC và QĐ xuất ngũ xin miễn học GDQP và GDTC. Sinh viên nào có chứng chỉ GDQP, GDTC nộp giấy tờ về trường để được xem xét giải quyết:

Danh sách nộp chứng chỉ GDQP, GDTC


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top